Dai Tuong Vo Nguyen Giap

Born in Quang Binh, Vietnam on 25 August 1911
Passed away in Ha Noi, Vietnam on 4 October 2013
Late of Ha Noi
Aged 103 years
Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa qua đời tại Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108 vào lúc 18 giờ chiều ngày 4 tháng 10 năm 2013 hưởng thọ 103 tuổi.
Please choose a Candle
Activities
Ha Doan Huu lit a candle for Dai Tuong Vo Nguyen Giap
  • Ha Doan Huu:
    • 1 month ago
  • Ha Doan Huu:
    • 1 month ago
Leon Ho posted a photo
Leon Ho gave a flower for Dai Tuong Vo Nguyen Giap
Ha Doan Huu posted a photo
Ha Doan Huu posted a photo
Mãi nhớ về bác người anh hùng dân tộc.
Ha Doan lit a joss stick for Dai Tuong Vo Nguyen Giap
Ha Doan Huu posted a photo
Ha Doan Huu posted a photo
Ha Doan Huu posted a photo
Rest in Peace!
May Lan gave a flower for Dai Tuong Vo Nguyen Giap